Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà xưởng chi tiết nhất 2024

Về nguyên tắc khi chưa được hoàn thành thủ tục xin cấp phép xây dựng...

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng 2024

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng (hay xây dựng nói chung –...

Luật xây dựng 2014

QUỐC HỘI——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...

Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội...

Liên Hệ
Xây mới
Sửa chữa