Thủ tục làm Giấy phép Phòng cháy chữa cháy PCCC (2022)

Giấy phép Phòng cháy chữa cháy PCCC

Công tác phòng cháy chữa cháy là một công tác hết sức quan trọng. Việc làm giấy phép Phòng cháy chữa cháy PCCC là bắt buột với một số công trình nhất định. Bởi PCCC giúp làm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro mà cháy nổ gây ra về người và tài sản của…

Chi tiết quy trình thiết kế hệ thống PCCC nhà xưởng [Update 2022]

thiết kế hệ thống PCCC nhà xưởng

Thiết kế hệ thống PCCC nhà xưởng là bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế bao gồm nhiều hạng mục bản vẽ đi cùng trong thiết kế nhà xưởng, bao gồm: Bản vẽ hệ thống báo cháy; Hệ thống chữa cháy; Hệ thống chiếu sáng sự cố khẩn cấp – hướng dẫn thoát nạn; Hệ…

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chữa cháy Sprinkler 2022

hệ thống chữa cháy Sprinkler

Hệ thống chữa cháy sprinkler là hệ thống chữa cháy sử dụng đầu phun kín luôn ở chế độ thường trực, các đầu phun chỉ làm việc khi nhiệt độ môi trường tại đó đạt đến một giá trị kích hoạt chữa cháy nhất định. Vì vậy hệ thống chữa cháy sprinkler chỉ có khả…

Liên Hệ
Xây mới
Sửa chữa