Theo công bố chính thức trên website của Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì Tổng hợp tiêu chuẩn PCCC cập nhật năm 2024 thì có tổng cộng 117 tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy nói chung.

Trong bài viết này VNFDesign sẽ tổng hợp và phân loại các tiêu chuẩn PCCC để bạn đọc tiện tham khảo. Theo dõi bài viết cùng VNFDesign nhé.

I. Tiêu chuẩn về phòng cháy

1. TCVN 3890:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí

1.1 Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023 quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà, công trình, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5], khi:

– Xây dựng mới;

– Cải tạo làm tăng quy mô hoặc chuyển đổi công năng sử dụng của gian phòng, nhà, công trình;

– Cải tạo làm tăng quy mô của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5].

– Thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà, công trình theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cháy.

1.2 Đối với nhà và công trình ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩnTCVN 3890:2023 còn phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng của các loại hình công trình đó, trong trường hợp có quy định khác với quy định tại tiêu chuẩn này, phải áp dụng quy định có yêu cầu cao hơn.
1.3 Đối với nhà và công trình chưa có quy định cụ thể thì nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Bộ về phòng cháy và chữa cháy.

2. TCVN 5740:2009 – Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su

3. TCVN 6100:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Cacbon đioxit

4. TCVN 6101:1996 – Thiết bị chữa cháy – Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit – Thiết kế và lắp đặt

5. TCVN TCVN 6305-1:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler

6. TCVN TCVN 6305-2:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

7. TCVN TCVN 6305-3:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô

8. TCVN 6305-4:1997 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinklơ tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh

9. TCVN 6305-5:2009 – Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn

10. TCVN 6305-6:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

11. TCVN 6305-7:2006 – Phòng cháy, chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFR)

 • Ngày hiệu lực: 09/12/2008
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 6305-7:2006 tại đây

12. TCVN 6305-8:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô trác động trước

13. TCVN 6305-9:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

14. TCVN 6305-10:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà

15. TCVN 6305-11:2006 – Phòng cháy, chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống

16. TCVN 6305-12:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

17. TCVN 6379:1998 – Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật

18. TCVN 7278-1:2003 – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước

19. TCVN 7278-2:2003 – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước

20. TCVN 7278-3:2003 – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hoà tan được với nước

21. TCVN 7336:2021 – Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

22. TCVN 7435-1:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 1: Lựa chọn và bố trí

23. TCVN 7435-2:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng

24. TCVN 7568-1:2006 – Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

25. TCVN 7568-2:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 2: Trung tâm báo cháy

26. TCVN 7568-3:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

27. TCVN 7568-4:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

28. TCVN 7568-5:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm

29. TCVN 7568-6:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 6: Đầu báo cháy khí Cac Bon Monoxit dùng pin điện hóa

30. TCVN 7568-7:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ hoặc ion hóa

31. TCVN 7568-8:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

32. TCVN 7568-9:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy

33. TCVN 7568-10:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

34. TCVN 7568-11:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

35. TCVN 7568-12:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đuờng truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

36. TCVN 7568-13:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

37. TCVN 7568-14:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà

38. TCVN 7568-15:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt

39. TCVN 7568-16:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 16: Thiết bị điều khiển và hiển thị của hệ thống âm thanh

40. TCVN 7568-17:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 17: Thiết bị cách ly ngắn mạch

41. TCVN 7568-18:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 18: Thiết bị vào/ra

42. TCVN 7568-19:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 19: Thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bảo dưỡng các hệ thống âm thanh dùng cho tình huống khẩn cấp

43. TCVN 7568-20:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 20: Bộ phát hiện khói công nghệ hút

44. TCVN 7568-21:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 21: Thiết bị định tuyến

45. TCVN 7568-22:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

46. TCVN 7568-23:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 23: Thiết bị báo động qua thị giác

47. TCVN 7568-25:20XX_Dự thảo – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy – Phần 25: Các thành phần sử dụng kết nối bằng đường truyền vô tuyến

48. TCVN 7568-29:2023_Dự thảo lần 2 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống phát hiện và báo động cháy – Phần 29: Đầu báo cháy video – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

49. TCVN 8522:2010 – Đệm không khí cứu người 20m và 45m

50. TCVN 8523:2010 – Ống tụt cứu người 30m

51. TCVN 12110:2018 – Phòng cháy chữa cháy – Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

52. TCVN 12314-1:2018 – Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo

53. TCVN 12314-2:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy

54. TCVN 12653-1:2019 – Phòng cháy chữa cháy – Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

55. TCVN 12653-2:2019 – Phòng cháy chữa cháy – Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động – Phần 2: Phương pháp thử

56. TCVN 13260:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • Ngày hiệu lực: 19/04/2021
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13260:2021 tại đây

57. TCVN 13261:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Lăng chữa cháy phun cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • Ngày hiệu lực: 19/04/2021
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13261:2021 tại đây

58. TCVN 13316-1:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử

 • Ngày hiệu lực: 05/05/2021
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13316-1:2021 tại đây

59. TCVN 13418:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • Ngày hiệu lực: 24/05/2022
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13418:2022 tại đây

60. TCVN 13455:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

61. TCVN 13456:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt

62. TCVN 13457-1:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy gốc nước – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia

II. Tiêu chuẩn TCVN về chữa cháy

Tiêu chuẩn TCVN chữa cháy

1. TCVN 13657-1:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Phần 1: Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Tiêu chuẩn TCVN 13657-1:2023 quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao cho nhà và công trình.

Tiêu chuẩn TCVN 13657-1:2023 không áp dụng để thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt cho đám cháy kim loại, cũng như các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học mạnh, bao gồm:
– Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp chất nhôm, kim loại kiềm, …);

– Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất lithium, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magie, …);

– Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua, …);

– Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite, …).

2. TCVN 5739:1993 – Thiết bị chữa cháy – Đầu nối

3. TCVN 6102:2020 – Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột

 • Ngày hiệu lực: 30/12/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6102:1996
 • Tải TCVN 6102:2020 tại đây

4. TCVN 7026:2013 – Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo

5. TCVN 7027:2013 – Chữa cháy – Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo

6. TCVN 7161-1:2022 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung

7. TCVN 7161-5:2021 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12

8. TCVN 7161-9:2009 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea

9. TCVN 7161-13:2009 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13: Khí chữa cháy IG-100

10. TCVN 7884:2008 – Thiết bị đẩy nước chữa cháy – Tự vận hành bằng khí nén

 • Ngày hiệu lực: 29/08/2008
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7884:2008 tại đây

11. TCVN 8060:2009 – Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi

 • Ngày hiệu lực: 01/06/2009
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8060:2009 tại đây

III. Tiêu chuẩn TCVN về bảo vệ chống cháy và nổ nói chung

Tiêu chuẩn TCVN bảo vệ chống cháy và nổ nói chung

1. TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

2. TCVN 4878:2009 – Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy

3. TCVN 4879:1989 – Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

4. TCVN 5684:2003 – An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung

5. TCVN 5738:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

6. TCVN 9310-3:2012 – Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy

7. TCVN 9310-4:2012 – Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 4: Thiết bị chữa cháy

8. TCVN 9310-8:2012 – Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

9. TCVN 13249:2020 – An toàn cháy – Từ vựng

IV. Tiêu chuẩn TCVN về An toàn cháy nổ công trình

Tiêu chuẩn TCVN An toàn cháy nổ công trình

1. TCVN 3991:2012 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa

2. TCVN 4530:2011 – Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế

3. TCVN 5307:2009 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế

4. TCVN 5684:2003 – An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung

5. TCVN 5760:1993 – Hệ thống chữa cháy – Tiêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

6. TCVN 6160:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

7. TCVN 6161:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

V. Tiêu chuẩn TCVN về PCCC Công trình công cộng

Tiêu chuẩn TCVN PCCC Công trình công cộng

1. TCVN 3907:2011 – Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế

2. TCVN 3981:1985 – Trường đại học – Yêu cầu thiết kế

 • Ngày hiệu lực: 30/12/1899
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 3981:1985 tại đây

3. TCVN 4205:2012 – Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

4. TCVN 4260:2012 – Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế

5. TCVN 4319:2012 – Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

6. TCVN 4470:2012 – Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế

7. TCVN 4529:2012 – Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

8. TCVN 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cầu thiết kế

9. TCVN 5577:2012 – Rạp chiếu phim – Tiêu chuẩn thiết kế

10. TCVN 7022:2002 – Trạm y tế cơ sở – Yêu cầu thiết kế

11. TCVN 8793:2011 – Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế

12. TCVN 8794:2011 – Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế

13. TCVN 9210:2012 – Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế

14. TCVN 9212:2012 – Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

 • Ngày hiệu lực: 28/12/2018
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9212:2012 tại đây

15. TCVN 9213:2012 – Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế

16. TCVN 9214:2012 – Phòng khám đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

17. TCVN 9365:2012 – Nhà văn hóa thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

18. TCVN 9369:2012 – Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế

19. TCVN 9411:2012 – Nhà ở liền kế – Tiêu chuẩn thiết kế

VI. Tiêu chuẩn TCVN về PCCC Công trình cho thương mại và công nghiệp

Tiêu chuẩn TCVN PCCC Công trình cho thương mại và công nghiệp

1. TCVN 11856:2017 – Chợ kinh doanh thực phẩm

2. TCVN 12870:2020 – Biệt thự nghỉ dưỡng – Yêu cầu chung về thiết kế

3. TCVN 12871:2020 – Văn phòng kết hợp lưu trú – Yêu cầu chung về thiết kế

4. TCVN 4317:1986 – Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản về thiết kế

5. TCVN 4514:2012 – Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế

6. TCVN 4602:2012 – Trường trung cấp chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế

7. TCVN 4604:2012 – Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế

8. TCVN 5307:2009 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế

9. TCVN 7799:2017 – Nhà nghỉ du lịch

10. TCVN 7800:2017 – Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

11. TCVN 8284:2009 – Nhà máy chế biến chè – Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt

12. TCVN 9211:2012 – Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế

VII. Tiêu chuẩn TCVN về Ðộ bền chống lửa của vật liệu và kết cấu xây dựng

Tiêu chuẩn TCVN Ðộ bền chống lửa của vật liệu và kết cấu xây dựng

1. TCVN 6396-72:2010 – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy

2. TCVN 6396-73:2010 – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy

3. TCVN 9031:2011 – Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

4. TCVN 9311-1:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1: Yêu cầu chung

5. TCVN 9311-3:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

6. TCVN 9311-4:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

7. TCVN 9311-5:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

8. TCVN 9311-6:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

9. TCVN 9311-7:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

10. TCVN 9311-8:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

11. TCVN 9383:2012 – Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

12. TCVN 12695:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa cho các sản phẩm xây dựng – Phương pháp thử tính không cháy

 • Ngày hiệu lực: 14/09/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12695:2020 tại đây

13. TCVN 12696-1:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa – Phần 1: Hướng dẫn thử khả năng bắt cháy

 • Ngày hiệu lực: 14/09/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12696-1:2020 tại đây

14. TCVN 12696-2:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa – Phần 2: Thử nghiệm với nguồn lửa đơn

 • Ngày hiệu lực: 14/09/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12696-2:2020 tại đây

15. TCVN 12696-3:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa – Phần 3: Thử nghiệm với nhiều nguồn lửa

 • Ngày hiệu lực: 14/09/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12696-3:2020 tại đây

16. TCVN 13252-1:2020 – Thử nghiệm đốt – Cửa đi và cửa chắn ngăn khói – Phần 1: Thử nghiệm rò rỉ ở nhiệt độ thường và nhiệt độ mức trung bình

 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13252-1:2020 tại đây

17. TCVN 13253-1:2020 – Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà – Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật – Phần 1: Hệ chèn bịt lỗ thông

 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13253-1:2020 tại đây

18. TCVN 13253-2:2020 – Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà – Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật – Phần 2: Hệ chèn bịt mối nối (khe hở) thẳng

 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13253-2:2020 tại đây

VIII. Tiêu chuẩn TCVN về Thiết kế và lắp đặt các bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng; Thiết bị vận chuyển sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên

Tiêu chuẩn TCVN Thiết kế, lắp đặt các bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng; Thiết bị vận chuyển sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên

1. TCVN 4090:1985 – Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế

2. TCVN 6304:1997 – Chai chứa khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển

3. TCVN 6484:1999 – Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng

4. TCVN 6485:1999 – Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít – Yêu cầu an toàn

 • Ngày hiệu lực:
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 6485:1999 tại đây

5. TCVN 6486:2008 – Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất – Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

6. TCVN 7441:2004 – Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

7. TCVN 8612:2010 – Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập

8. TCVN 8616:2010 – Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển

IX. Tiêu chuẩn viện dẫn khi áp dụng các tiêu chuẩn PCCC

Tiêu chuẩn viện dẫn khi áp dụng các tiêu chuẩn PCCC

1. TCVN 12873:2020 – Căn hộ lưu trú – Yêu cầu chung về thiết kế

2. TCVN 4513:1988 – Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

3. TCVN 5334:2007 – Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

4. TCVN 8753:2011 – Sân bay dân dụng – Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác

 • Ngày hiệu lực: 29/12/2011
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8753:2011 tại đây

5. TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

6. TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

X. Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy năm 2022 – 2023

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy năm 2022 - 2023

1. Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy – Thiết bị đầu nối – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử


2. Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử


3. Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy Package


4. Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng Bột – Phần 2 – Yêu cầu thiết kế


5. Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hầm đường bộ – Yêu cầu thiết kế

Qua bài viết: Tổng hợp tiêu chuẩn PCCC cập nhật 2024 nếu vẫn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

VNF Design - Tối ưu lợi ích khách hàng

Chuyên Thiết kế Thi công nhà xưởng

Hotline: 0976 067 303
Email: vnfactorydesign@gmail.com

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết. Vui lòng chia sẻ bài viết nếu bạn thấy thông tin ở trên là hữu ích với nhiều người.

Chúc bạn một ngày mới tốt lành, nhớ ngủ sớm nhé bạn!

Liên Hệ
Xây mới
Sửa chữa