Tổng hợp tiêu chuẩn PCCC cập nhật 2024

Theo công bố chính thức trên website của Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy...

Nhà lắp ghép có cần xin giấy phép xây dựng không? Update 2024

Xây nhà lắp ghép còn khá mới ở Việt Nam và nhiều chủ đầu tư...

Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà xưởng chi tiết nhất 2024

Về nguyên tắc khi chưa được hoàn thành thủ tục xin cấp phép xây dựng...

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng 2024

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng (hay xây dựng nói chung –...

Luật xây dựng 2014

QUỐC HỘI——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...

Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội...

Thủ tục làm Giấy phép Phòng cháy chữa cháy PCCC Update 2024

Công tác phòng cháy chữa cháy là một công tác hết sức quan trọng. Việc...

Chi tiết quy trình thiết kế hệ thống PCCC nhà xưởng – Update 2024

Thiết kế hệ thống PCCC nhà xưởng là bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế...

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chữa cháy Sprinkler 2024

Hệ thống chữa cháy sprinkler là hệ thống chữa cháy sử dụng đầu phun kín...

Tiêu Chuẩn NFPA Về Phòng Cháy Chữa Cháy 2022

Tiêu chuẩn NFPA về PCCC được ban hành bỏi NFPA – Hiệp hội phòng cháy...

Liên Hệ
Xây mới
Sửa chữa